Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ

thi-cong-dien


Chúng tôi cung cấp dịch vụ thi công lắp đặt, thiết kế các hệ thống điện nhẹ:

1. Thi công lắp đặt hệ thống mạng Lan, mạng điện thoại (telephone)

2. Thi công lắp đặt hệ thống camera giám sát

3. Thi công lắp đặt hệ thống điện thi công, điện dân dụng, điện điều khiển.


Bài viết liên quan

SeareficoSearefico
CoteconsCotecons
VinGroupVinGroup
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
HaweeHawee
FLC GroupFLC Group
2T-Corporation2T-Corporation
M&E GroupM&E Group
Sun GroupSun Group
Ree GroupRee Group
TechgelTechgel
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
LanmakLanmak
VinaconexVinaconex
macrocozmacrocoz
Xuan MaiXuan Mai