Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

SeareficoSearefico
Xuan MaiXuan Mai
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
LanmakLanmak
2T-Corporation2T-Corporation
M&E GroupM&E Group
HaweeHawee
CoteconsCotecons
FLC GroupFLC Group
VinaconexVinaconex
Sun GroupSun Group
GP InvestGP Invest
VinGroupVinGroup
TechgelTechgel
macrocozmacrocoz
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh