Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

CoteconsCotecons
Xuan MaiXuan Mai
FLC GroupFLC Group
HaweeHawee
Sun GroupSun Group
VinaconexVinaconex
macrocozmacrocoz
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
LanmakLanmak
M&E GroupM&E Group
TechgelTechgel
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
2T-Corporation2T-Corporation
Ree GroupRee Group
VinGroupVinGroup
SeareficoSearefico