Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

LanmakLanmak
CoteconsCotecons
TechgelTechgel
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
Sun GroupSun Group
VinGroupVinGroup
SeareficoSearefico
2T-Corporation2T-Corporation
VinaconexVinaconex
HaweeHawee
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
Ree GroupRee Group
Xuan MaiXuan Mai
GP InvestGP Invest
M&E GroupM&E Group
macrocozmacrocoz