Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

VinGroupVinGroup
Xuan MaiXuan Mai
Ree GroupRee Group
LanmakLanmak
FLC GroupFLC Group
macrocozmacrocoz
TechgelTechgel
M&E GroupM&E Group
VinaconexVinaconex
HaweeHawee
SeareficoSearefico
2T-Corporation2T-Corporation
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
CoteconsCotecons
GP InvestGP Invest
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh