Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

2T-Corporation2T-Corporation
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
macrocozmacrocoz
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
LanmakLanmak
Xuan MaiXuan Mai
VinaconexVinaconex
Ree GroupRee Group
M&E GroupM&E Group
TechgelTechgel
SeareficoSearefico
HaweeHawee
GP InvestGP Invest
Sun GroupSun Group
VinGroupVinGroup
FLC GroupFLC Group