Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

GP InvestGP Invest
FLC GroupFLC Group
M&E GroupM&E Group
2T-Corporation2T-Corporation
SeareficoSearefico
Sun GroupSun Group
HaweeHawee
macrocozmacrocoz
TechgelTechgel
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
VinGroupVinGroup
LanmakLanmak
VinaconexVinaconex
Ree GroupRee Group
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
CoteconsCotecons