Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

GP InvestGP Invest
VinGroupVinGroup
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
2T-Corporation2T-Corporation
Ree GroupRee Group
HaweeHawee
CoteconsCotecons
FLC GroupFLC Group
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
macrocozmacrocoz
VinaconexVinaconex
M&E GroupM&E Group
TechgelTechgel
Xuan MaiXuan Mai
Sun GroupSun Group
SeareficoSearefico