Năng lượng

Dịch vụ năng lượng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, cung cấp thiết bị và triển khai thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đối tượng: Các nhà máy, khu công nghiệp. Các tòa nhà, văn phòng các công ty. Các trang trại trồng chọt và chăn nuôi. Hệ thống năng […]

FLC GroupFLC Group
LanmakLanmak
TechgelTechgel
CoteconsCotecons
Tân Hoàng MinhTân Hoàng Minh
Xuan MaiXuan Mai
VinGroupVinGroup
GP InvestGP Invest
macrocozmacrocoz
HaweeHawee
Sun GroupSun Group
VinaconexVinaconex
2T-Corporation2T-Corporation
Hoa Phat GroupHoa Phat Group
Ree GroupRee Group
SeareficoSearefico