Kiểm soát chất lượng

Uy tín là tôn chỉ làm việc của chúng tôi do vậy việc kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt là điều đặc biệt quan tâm. Ngoài chính sách QA / QC của nhà sản xuất, Chúng tôi triển khai thêm kiểm tra trong quá trình sản xuất và trước khi giao hàng.


Các lợi ích khác

Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
GP InvestGP Invest
LanmakLanmak
VinaconexVinaconex
Sun GroupSun Group
TechgelTechgel
M&E GroupM&E Group
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
SeareficoSearefico
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
Bee LogisticBee Logistic
StarductStarduct
CoteconsCotecons
VinGroupVinGroup
Ree GroupRee Group
FLC GroupFLC Group