Kiểm soát chất lượng

Uy tín là tôn chỉ làm việc của chúng tôi do vậy việc kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt là điều đặc biệt quan tâm. Ngoài chính sách QA / QC của nhà sản xuất, Chúng tôi triển khai thêm kiểm tra trong quá trình sản xuất và trước khi giao hàng.


Các lợi ích khác

Ree GroupRee Group
GP InvestGP Invest
TechgelTechgel
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
Sun GroupSun Group
M&E GroupM&E Group
SeareficoSearefico
Bee LogisticBee Logistic
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
HaweeHawee
CoteconsCotecons
StarductStarduct
VinGroupVinGroup
FLC GroupFLC Group
LanmakLanmak
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát