Kiểm soát chất lượng

Uy tín là tôn chỉ làm việc của chúng tôi do vậy việc kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt là điều đặc biệt quan tâm. Ngoài chính sách QA / QC của nhà sản xuất, Chúng tôi triển khai thêm kiểm tra trong quá trình sản xuất và trước khi giao hàng.


Các lợi ích khác

GP InvestGP Invest
LanmakLanmak
Sun GroupSun Group
TechgelTechgel
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
StarductStarduct
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
FLC GroupFLC Group
Ree GroupRee Group
VinaconexVinaconex
VinGroupVinGroup
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
SeareficoSearefico
M&E GroupM&E Group
Bee LogisticBee Logistic
HaweeHawee