Nhân viên chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên luôn hiểu về kỹ thuật các sản phẩm, các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến và các thủ tục thương mại trong nước, quốc tế. Người mua luôn nhận được sự liên lạc dẽ dàng hơn hiệu quả từ yêu cầu đến khi giao hàng.


Các lợi ích khác

Sun GroupSun Group
HaweeHawee
LanmakLanmak
VinGroupVinGroup
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
SeareficoSearefico
Bee LogisticBee Logistic
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
TechgelTechgel
FLC GroupFLC Group
StarductStarduct
M&E GroupM&E Group
Ree GroupRee Group
VinaconexVinaconex
CoteconsCotecons