Nhân viên chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên luôn hiểu về kỹ thuật các sản phẩm, các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến và các thủ tục thương mại trong nước, quốc tế. Người mua luôn nhận được sự liên lạc dẽ dàng hơn hiệu quả từ yêu cầu đến khi giao hàng.


Các lợi ích khác

Ree GroupRee Group
M&E GroupM&E Group
StarductStarduct
SeareficoSearefico
Sun GroupSun Group
VinGroupVinGroup
GP InvestGP Invest
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
CoteconsCotecons
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
VinaconexVinaconex
HaweeHawee
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
Bee LogisticBee Logistic
TechgelTechgel
LanmakLanmak