Nguồn cung ứng lớn

Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để thiết lập một hiệp hội với các nhà sản xuất trực tiếp, nhà phân phối có nguồn hàng cung ứng lớn trên thị trường,  đảm bảo cạnh tranh nhất về lượng cung ứng với nhiều sản phẩm khác nhau trên khắp Việt Nam.


Các lợi ích khác

Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
Sun GroupSun Group
VinGroupVinGroup
SeareficoSearefico
GP InvestGP Invest
Ree GroupRee Group
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
Bee LogisticBee Logistic
CoteconsCotecons
FLC GroupFLC Group
LanmakLanmak
HaweeHawee
TechgelTechgel
VinaconexVinaconex
ThaichimarketThaichimarket
M&E GroupM&E Group