Nguồn cung ứng lớn

Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để thiết lập một hiệp hội với các nhà sản xuất trực tiếp, nhà phân phối có nguồn hàng cung ứng lớn trên thị trường,  đảm bảo cạnh tranh nhất về lượng cung ứng với nhiều sản phẩm khác nhau trên khắp Việt Nam.


Các lợi ích khác

HaweeHawee
Ree GroupRee Group
FLC GroupFLC Group
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
TechgelTechgel
SeareficoSearefico
M&E GroupM&E Group
VinaconexVinaconex
Sun GroupSun Group
LanmakLanmak
StarductStarduct
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
VinGroupVinGroup
Bee LogisticBee Logistic
GP InvestGP Invest
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ