Nguồn cung ứng lớn

Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để thiết lập một hiệp hội với các nhà sản xuất trực tiếp, nhà phân phối có nguồn hàng cung ứng lớn trên thị trường,  đảm bảo cạnh tranh nhất về lượng cung ứng với nhiều sản phẩm khác nhau trên khắp Việt Nam.


Các lợi ích khác

Ree GroupRee Group
M&E GroupM&E Group
StarductStarduct
SeareficoSearefico
Bee LogisticBee Logistic
HaweeHawee
CoteconsCotecons
GP InvestGP Invest
Sun GroupSun Group
FLC GroupFLC Group
LanmakLanmak
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
TechgelTechgel
VinaconexVinaconex
VinGroupVinGroup
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ