Kết hợp nhiều đơn hàng

Chúng tôi kết hợp nhiều đơn hàng lẻ với nhiều sản phẩm khác nhau từ các nhà sản xuất / nhà cung cấp, theo số lượng trên mỗi đơn hàng của người mua. Sắp xếp những đơn có nơi trả hàng ở khu vực gần nhau. Nhằm tiết kiệm chi phí liên quan.


Các lợi ích khác

VinaconexVinaconex
CoteconsCotecons
StarductStarduct
Ree GroupRee Group
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
GP InvestGP Invest
M&E GroupM&E Group
TechgelTechgel
HaweeHawee
Sun GroupSun Group
LanmakLanmak
Bee LogisticBee Logistic
ThaichimarketThaichimarket
SeareficoSearefico
VinGroupVinGroup
FLC GroupFLC Group