Kết hợp nhiều đơn hàng

Chúng tôi kết hợp nhiều đơn hàng lẻ với nhiều sản phẩm khác nhau từ các nhà sản xuất / nhà cung cấp, theo số lượng trên mỗi đơn hàng của người mua. Sắp xếp những đơn có nơi trả hàng ở khu vực gần nhau. Nhằm tiết kiệm chi phí liên quan.


Các lợi ích khác

VinGroupVinGroup
Sun GroupSun Group
SeareficoSearefico
HaweeHawee
StarductStarduct
Bee LogisticBee Logistic
FLC GroupFLC Group
VinaconexVinaconex
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
M&E GroupM&E Group
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
GP InvestGP Invest
LanmakLanmak
TechgelTechgel
CoteconsCotecons