Kết hợp nhiều đơn hàng

Chúng tôi kết hợp nhiều đơn hàng lẻ với nhiều sản phẩm khác nhau từ các nhà sản xuất / nhà cung cấp, theo số lượng trên mỗi đơn hàng của người mua. Sắp xếp những đơn có nơi trả hàng ở khu vực gần nhau. Nhằm tiết kiệm chi phí liên quan.


Các lợi ích khác

M&E GroupM&E Group
VinaconexVinaconex
TechgelTechgel
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
Bee LogisticBee Logistic
StarductStarduct
CoteconsCotecons
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
VinGroupVinGroup
GP InvestGP Invest
SeareficoSearefico
Ree GroupRee Group
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
LanmakLanmak
Sun GroupSun Group
HaweeHawee