Tôi ưu hóa chi phí

Chúng tôi giảm chi phí vận chuyển xuống tôi thiểu bằng cách: (1) Trộn các sản phẩm khác nhau trong một lô hàng để tận dụng tối đa không gian và giới hạn trọng lượng của các đơn. (2) Lựa chọn điểm giao hàng thuận tiện nhất với từng sản phẩm trong lô hàng đó.

 


Các lợi ích khác

StarductStarduct
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
Sun GroupSun Group
VinaconexVinaconex
Ree GroupRee Group
GP InvestGP Invest
VinGroupVinGroup
FLC GroupFLC Group
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
HaweeHawee
ThaichimarketThaichimarket
Bee LogisticBee Logistic
LanmakLanmak
M&E GroupM&E Group
CoteconsCotecons
SeareficoSearefico