Tôi ưu hóa chi phí

Chúng tôi giảm chi phí vận chuyển xuống tôi thiểu bằng cách: (1) Trộn các sản phẩm khác nhau trong một lô hàng để tận dụng tối đa không gian và giới hạn trọng lượng của các đơn. (2) Lựa chọn điểm giao hàng thuận tiện nhất với từng sản phẩm trong lô hàng đó.

 


Các lợi ích khác

HaweeHawee
Tổng kho vật tư phụ trợTổng kho vật tư phụ trợ
LanmakLanmak
VinaconexVinaconex
Công ty Đại PhátCông ty Đại Phát
StarductStarduct
GP InvestGP Invest
CoteconsCotecons
FLC GroupFLC Group
TechgelTechgel
VinGroupVinGroup
Kho nhôm công nghiệpKho nhôm công nghiệp
Sun GroupSun Group
SeareficoSearefico
Ree GroupRee Group
M&E GroupM&E Group